Energy Efficiency Directive

Grote ondernemingen zijn verplicht energiestromen in kaart te brengen

De EED uitgangspunten

Voldoet uw onderneming aan één van de volgende punten?

 • Uw onderneming heeft meer dan 250 FTE;
 • Een jaaromzet van € 50 miljoen of meer;
 • En een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Dan is de kans groot dat u onlangs brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ontvangen. Hierin stelt het RVO dat uw onderneming op grond van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) valt onder de verplichting om een energie-audit op te stellen. Deze dient uiterlijk in 2016 opgesteld te worden.

Achtergrond en doel

Op 25 oktober 2012 heeft de Europese Commissie de EED richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn draagt bij aan de Europese doelstellingen van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. Een onderdeel van de richtlijn bevat de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te laten voeren zodat u inzicht krijgt in het energieverbruiksprofiel van uw onderneming en de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing. Deze plicht geldt vanaf 5 december 2015.

Uitzonderingen

Indien uw bedrijf deelneemt aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE), dan voldoet u automatisch aan de EED verplichting. Ook als uw bedrijf een internationaal erkend energie- of milieubeheer systeem heeft hoeft u geen anergie-audit te laten uitvoeren. Naast deze uitzonderingen zijn er een aantal keurmerken waarbij op een dusdanige manier aandacht wordt besteed aan energie dat deze gezien kan worden als een volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht. Voor het Green Key keurmerk is eveneens een factsheet opgesteld waarin staat in hoeverre dit keurmerk aan de eisen van de EED voldoet.

EED - Green Key - PuurTec

Het Green Key keurmerk wordt beoordeeld als “acceptabel met aanvulling”. Indien uw organisatie in het bezit is van een Green Key certificaat betekent dit dat uw al goede stappen heeft gezet en slechts een aanvulling nodig heeft. De belangrijkste aanvulling die het bevoegd gezag vraagt is dat de optionele maatregel 7.15 (“de deelnemer heeft een uitgebreid energieonderzoek uit laten voeren en / of een EPA-U laten vaststellen en werkt actief aan het uitvoeren van de maatregelen”) wordt uitgevoerd.

De laatste stap met PuurTec

Indien u klant bent van PuurTec is de kans groot dat u de afgelopen jaren een besparingsonderzoek of energie-audit door ons heeft laten uitvoeren. Indien deze niet ouder is dan december 2011 dan kunt u deze grotendeels gebruiken voor de energie-audit. Wij kunnen voor u met het bevoegd gezag in gesprek gaan om er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aanlevert. Indien geëist door het bevoegd gezag kunnen we voor u de laatste stappen doorlopen zodat u dit jaar, tot 2019, aan de EED-verplichting voldoet.

Contact

Om direct te weten welke stappen er (nog) gezet moeten worden kunt u contact met ons opnemen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt dubbel werk en onnodige kosten.

De zekerheden van PuurTec

 1. Wij geven alleen adviezen welke u geld opleveren
 2. Wij garanderen dat de opbrengsten hoger zijn dan de investeringen
 3. Gemiddelde besparing van €85.000 per jaar
 4. Gemiddelde terugverdientijd 2,5 jaar
 5. No cure, no pay
 6. Onze CO2 rekenmethode is KEMA gevalideerd
 7. Wij zorgen voor minder belasting op het milieu
 8. 25 jaar hotel ervaring!

Contact

Telefoon PuurTec    06 - 125 200 24

mailcontact    Contactformulier

adres    Contactgegevens